Fakulta umění a designu UJEP

Pasteurova 9, Ústí nad Labem, Česká republika