Klídek

Čajkovského 1861, Hradec Králové, Česká republika