Konvikt, Bílá nora

Univerzitní 3, Olomouc, Česká republika