Konvikt, Café Tungsram Transit

Univerzitní 225/3, Olomouc, Česká republika