Konvikt, Filmový sál

Univerzitní 225/3, Olomouc, Česká republika