Konvikt, Galerie Podkroví

Univerzitní 225/3, Olomouc, Česká republika