LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění

LES reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů. Sdílením chceme bojovat proti dělení krajiny podle územního katastru a proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny. Pozornost zaměříme na udržitelné formy zemědělství, vodohospodářství, migraci, výživu, psychologii, zdraví, inteligenci živočichů, rostlin a hub a naši společnou přítomnost v krajině. Budeme se pohybovat na rozhraní umění, vědy, aktivismu, práce a odpočinku.  

  

LES chce důsledně rušit dualismus teorie a praxe, města a venkova, státu a planety, člověka a přírody. Naším záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. V lese se budeme pomocí provázaných formátů práce, edukace a akademické a umělecké reflexe a imaginace věnovat otázkám budoucího života na námi poškozené planetě. 

LES se připravoval v roce 2018 jako součást programu Institutu úzkosti. Vzniká na lesním pozemku o rozloze 1,8 ha v Orlických horách poblíž obce Hnátnice, který pro komunitní účely letos zakoupila organizace Are.