Přednáškový sál ZČG

Pražská 13, Plzeň, Česká republika