Salon Maryška

nám. T. G. Masaryka 939, Nový Bohumín, Česká republika