Tranzitdisplay

td je projekt s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, v kultuře, v každodennosti. Jeho záměrem je iniciovat komunikaci a reflexi v oblasti současného umění a rozvíjet je v místním prostředí.

Zajímá nás umění jako praxe současnosti, která aktivuje sociální prostor i mezilidské vztahy, produkuje vlastní citlivost k věcem i politický rozměr.

td organizuje výstavy, přednášky, projekce, představení, konference a další akce. spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost.

TRANZITDISPLAY Dittrichova 9/337, Praha 2

OTEVÍRACÍ DOBA út – ne 12:00 – 18:00

VSTUP VOLNÝ

Dittrichova 9, Praha, Česká republika