Ústav dějin umění AV ČR

Husova 4, Praha, Česká republika