Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953. Své sídlo nalezla na
pardubickém zámku, výstavní činnost rozšířila v roce 1972 do Domu U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Od roku 2001 se zřizovatelem VČG stal Pardubický kraj. Je galerií muzejního typu a její sbírku tvoří téměř 18 tisíc sbírkových předmětů – obrazů, kreseb, grafických listů, plastik, fotografií a negativů. Tyto exponáty galerie prezentuje na svém webu, informace o nich poskytuje badatelům a zapůjčuje je na výstavní projekty. 

Vlastní výstavní program galerie koncipuje tak, aby svou úrovní přinášel do regionu širší povědomí o hodnotách v oblasti výtvarného a vizuálního umění a to v kontextu místním, celostátním i mezinárodním. 

Ve výstavní dramaturgii se střídají výstavy retrospektivní i tematické, historické i současné, vedle výtvarného
umění se galerie zaměřuje i na architekturu a design. Věnuje soustředěnou pozornost práci s dětmi, mládeží  a se všemi dalšími skupinami obyvatelstva v rámci celoživotního vzdělávání. Spolupracuje s institucemi v Pardubickém kraji a dalšími subjekty a výtvarnými umělci v České republice i v zahraničí.

Zámek 3, 530 00, Pardubice, Česká republika
466 510 003