WTG

►►►PODCHODEM CHOĎ

Walk Thru Gallery je galerie ve veřejném prostoru, která si klade za cíl přiblížit obyvatelům města podobu současného umění. Vitrínový typ galerie ve veřejném prostoru má potenciál, ve kterém hraje důležitou roli funkce podchodu a z toho vyplývající komunikace galerie s kolemjdoucími. WTG reaguje na aktuální témata a trendy v umění, ale i na specifický prostor galerie. 

Podchod Karla IV., Hradec Králové, Česká republika