Jakub Jansa

Club of Opportunities

„Welcome to the Club of Opportunities: a temporary new world in the middle of your brain.“

Šestidílná série projektu Club of Opportunities Jakuba Jansy skrze mytologický způsob vyprávění zkoumá strukturu současné společnosti. Scénář tohoto atypického „televizního“ seriálu realizovaný v podobě jednotlivých výstav přibližuje pouť a povahu „veggiesiety“ z perspektivy několika fiktivních postav – Celeriaca, Reda Herringa a Seer. Úvodní kontext zeleninové hierarchie je doprovázen ontologickou přednáškou filosofa Kamila Nábělka. (es)

video, instalace, živá akce, 2017

web