Lenka Glisníková

Hymn of Dazzle Machine

Hlavním tématem oceněné (čestné uznání poroty StartPoint 2019) diplomové práce Lenky Glisníkové je podoba a postavení lidského života v blízké technokratické budoucnosti. V důsledku neregulovaného pokroku a touze po maximální efektivitě jsou do péče o mentální hygienu korporátních zaměstnanců zařazeny stroje – jejich zpěvy však vytvářejí prostor pro otázku, zda se skutečně jedná o službu lidské rase, či spíše o způsob, jak očarovat (omámit, ošálit) mysl a převzít kontrolu i nad tím, co ještě v dystopii organického zítřka zbývá.

fotografická koláž na plastové fólii (různé velikosti), 2019

web