Valentýna Janů

Is Your Blue the Same as Mine?

Tvorbu Valentýny Janů by bylo možno zahrnout do fiktivní mezioborové antologie malých ontologických esejů nové generace. V pozadí jejích konceptuálních uměleckých realizací stojí úvahy nad tím, jaké věci jsou a jak se jeví, společně s tím, jak jsme o nich schopni ve věku sociálních sítí mezi sebou komunikovat. (jitka hlaváčková)

11:40 min. video, 2018

web