Alžběta Wolfová

Ton loulou est mignon

Dlouhodobá fascinace zvířaty Alžběty Wolfové se opírá o teoretický výzkum ovlivněný antispeciesismem – myšlenkovým hnutím, které nahlíží na živé bytosti jako sobě rovné a odmítající umělé kategorizace, jež lidem slouží k podmanění druhých. Fotografie zachycují různorodost soužití zvířat a lidí – domestikované zvíře, které žije v betonovém městě a jehož každodenní rutinu ovládá člověk – stojí za zvířecí maskou roztomilosti spiknutí? (nk)

analogová fotografie, 2018

web