, 14. 4. 2023 ~ 11. 6. 2023

SHIFT

YULIYA BOKHAN

GVUN – Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod, výstava

Kurátor : Milan Mikuláštík

Vernisáž výstavy: 14. dubna v 17 hodin

V Čechách žíjící a studující mladá běloruská umělkyně Yuliya Bokhan se prostřednictvím své samostatné výstavy osobitým způsobem vyrovnává s existenciální tísní, složitostmi mezilidských vztahů i děsivou přítomností válečného konfliktu. V imerzivní multimediální instalaci autorka syntetizuje fragmenty historizujících duchovních motivů a obrazový šum popkulturních masmédií do působivé kolážovité mnohovrstevnaté audio-vizuální kakofonie.

Yuliya Bokhan, a young Belarusian artist living and studying in the Czech Republic, deals with existential distress, the complexities of interpersonal relationships and the terrifying presence of war conflict in a unique way through her solo exhibition. In an immersive multimedia installation, the author synthesizes fragments of historicizing spiritual motifs and the visual noise of pop culture mass media into an impressive collage-like multi-layered audio-visual cacophony.

11.4.2023