AVU – Akademie výtvarných umění

U Akademie 4, Praha, Česká republika