Centrum pro současné umění Praha

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. a Nadace pro současné umění Praha rozvíjí aktivitu, kterou započala organizace Sorosovo centrum současného umění Praha v roce 1992. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Zakladatel a pracovníci centra vycházejí z předpokladu, že umělec svou činností symbolizuje, a po svém i realizuje, proces svobodného a tvořivého lidského rozhodování. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Centrum pro současné umění Praha (CSU Praha) vzniklo transformací z původního Sorosova centra současného umění Praha (SCSU Praha), založeného v roce 1992. Po dobu deseti let byla činnost CSU Praha podporována filantropem Georgem Sorosem (Open Society Institute New York) pravidelně poskytovanou roční dotací ve výši 200 000 USD a dále financováním české účasti na mezinárodních výstavách (Sao Paulo, Manifesta 1,2), tvůrčích pobytů českých umělců ve světových uměleckých centrech, předplatným významných odborných časopisů atd.

CSU Praha během těchto deseti let vybudovalo knihovnu, rozsáhlou dokumentaci, realizovalo pět velkých výstav, z nichž tři možno považovat za pilotní ve svých oborech: Orbis fictus v roce 1996 byla první českou výstavou v oboru nových médií, Umělecké dílo ve veřejném prostoru v letech 1997–8 povzbudilo aktivitu oboru public art a Politiku-um / New Engagement v roce 2002 zahájilo tradici výstav politického umění. V galeriích Regionální chodba a Galerie Jelení uskutečnilo CSU od roku 1997 celkem 160 výstav mladých českých umělců.

Činnost centra se rozvíjela i v oblasti tvůrčích pobytů pro umělce. V roce 1994 se SCCU Praha stalo zakládajícím členem Res Artis, mezinárodního sdružení rezidenčních center. V těchto letech bylo administrátorem projektu ArtsLink, v jehož rámci byli vysíláni čeští umělci a kurátoři na stáže do USA. V roce 1997 otevřelo CSU tři ateliéry v budově v Jelení ulici a v letech 1998–2002 pronajalo k tomuto účelu zámek Čimelice. Do dnešního dne zajistilo CSU pobyt přibližně dvěma stům zahraničních umělců v Čechách. Díky významné finanční pomoci americké soukromé instituce Trust for Mutual Understanding vyslalo CSU od roku 1995 několik desítek českých umělců do významných zahraničních uměleckých center.

Centrum těsně spolupracuje s Nadací pro současné umění, která je jeho zakladatelem.

Dukelských hrdinů 500 / 25a, Praha, Česká republika