Galerie Kurzor

Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem Centra pro současné umění Praha. Jeho cílem je poskytnout po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, finanční) a rozsáhlý výstavní prostor, pro který bude moci připravit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým rokem bude CSU osloven nový kurátor, který se tohoto projektu ujme.

Mezi lety 2017 a 2018 se tohoto kurátorského programu ujal Václav Magid, který v Galerii Kurzor představil projekt sedmi tematicky provázaných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti.

V roce 2019 se kurátorkou galerie stala Edith Jeřábková, která připravila šestici výstav ve spolupráci s českými a zahraničními umělci – Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, Danielou a Lindou Dostálkovými, Danem Walwinem (UK), Oreet Ashery (UK), Sidsel Meineche Hansen (DK) a Lawrencem Lekem (UK).

V roce 2020 převzal dramaturgii výstav Galerie Kurzor filosof, teoretik a kurátor Václav Janoščík, jenž připravil čtveřici výstav Overview Fact, Dystopiský realismus, Brave New Normal a Mood Spelled Backwards.

Od května 2021 do února 2022 byly kurátorkami Galerie Kurzor Sráč Sam a Denisa Bytelová, které připravily čtyři skupinové výstavy vycházející ze zastřešujícího tématu klidu.

V březnu 2022 roli hostujícího kurátora Galerie Kurzor převzal Jan Zálešák. Návštěvníkům představil sérii výstav na nichž se podíleli vždy dva až tři umělci z Česka i za zahraničí. Zálešákův projekt měl reagovat na výstavu Aginst Nature, která se na sklonku roku 2016 uskutečnila ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

Hostující kurátorkou Galerie Kurzor v roce 2023 se stane Mariana Serranová.

Otevřeno
středa–neděle od 12 do 18 hodin

Dukelských hrdinů 25a, Praha, Česká republika