Jeden svět / One World

Šafaříkova 24, Praha, Česká republika